facebooktwittermail d

Osäkert in i det sista vad mötet kommer fram till

Någon form av krisstöd kan EU:s mjölkproducenter vänta sig. Men hur mycket, i vilken form och vem som ska få det är fortfarande oklart.

På jordbruksministermötet i dag väntas jordbrukskommissionär Phil Hogan ge besked om vilka insatser EU-kommissionen tänker göra för att stötta krisande djurbönder, främst mjölkproducenter.

– Det kommer att ges ytterligare stöd, sa Phil Hogan vid en presskonferens.

Formerna för det stödet har jordbrukskommissionären hittills inte velat gå in på. Det är bara EU-kommissionen som formellt kan föreslå krisåtgärder, och många av dem kan den också genomföra utan att få godkännande av medlemsländerna. Det finns därför inga formella beslut att fatta för jordbruksministrarna på måndag.

Åtgärder

Det betyder inte att de hållit igen med vilka åtgärder de vill se. Höjda interventionspriser för smör och mjölkpulver sägs ha stöd av ungefär hälften av medlemsländerna, men Phil Hogan har varit ganska tydlig med att han anser det vara en dålig idé som bara skjuter problemen på framtiden.

Flera EU-länder har också uppmanat jordbrukskommissionären att använda de böter som betalats in för överskridna mjölkkvoter för att stötta mjölkbönderna. Phil Hogan utesluter inte det, men har påpekat att han inte kan fatta ett sådant beslut ensam, det kräver beslut av hela EU-kommissionen.

Frågan är hur intresserade de andra kommissionärerna är av mjölksektorns kris bland alla andra kriser som pågår i EU just nu.

– Det är inte helt självklart att de pengar som finns ska gå till mjölksektorn, säger Carina Folkesson Lillo, ansvarig för jordbrukspolitiska frågor på Sveriges representation i Bryssel.

Olika uppfattningar

Det råder också olika uppfattningar om hur mycket resurser som finns tillgängliga, och hur de ska fördelas. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sa i ett telefonmöte med Phil Hogan i tisdags att alla åtgärder måste rikta sig till alla EU-länder.

Att vissa mjölkproducenter, främst i baltstaterna och en del andra nya medlemsländer, drabbats hårdare av krisen, vilket jordbrukskommissionären konstaterat, är ingen anledning att ge mer stöd till dem, enligt landsbygdsministern.

– De åtgärderna är gjorda, för ett år sedan, som en engångsinsats. Nu är det en kris samtliga 28 länder.

Luddigare

De åtgärder som Phil Hogan talat öppet om är långsiktigare, och luddigare, förändringar, som att hitta fler marknader för EU-produkter och stärka mjölkproducenternas ställning i livsmedelskedjan.

– Det är ju ingenting som gör "Lasse" som behöver likviditet i nuläget blir glad av, konstaterar Carina Folkesson Lillo.

Att öppna för tidigare utbetalning av gårdsstöden är en åtgärd med snabb effekt som det är relativt troligt att EU-kommissionen kommer att genomföra. Det kräver inga extra resurser ur EU-budgeten och är ett verktyg som använts tidigare.

Jordbrukskommissionären har uppvaktats flitigt av en rad jordbruksministrar de senaste veckorna, och kommunikationen mellan medlemsländerna har också varit intensiv.

Inte minst Frankrikes Stephane Le Foll har rest runt för att vinna stöd för bland annat höjda interventionspriser. Vad det blir av alla olika förslag återstår att se.

 

LÄS MER: Sverige driver riktade stöd ––– 5 000 lantbrukare på väg mot Bryssel ––– Håkan från Vittskövle på väg till jättedemonstrationen