facebooktwittermail d

”Risken har flyttats från skogsbolag till skogsentreprenörer”

Skogen har länge varit en av de mest långsiktiga verksamheter en tjänsteman eller en entreprenör har kunnat jobba inom. Men det har ändrats, skriver Ulf Sandström i en debattartikel.

Skogsbolagens bristande kompetens i att planera avverkningar och resursbehov spiller över på skogsentreprenörernas investeringsvilja, skriver Ulf Sandström. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sveaskog, Stora Enso och flera andra kunder till skogsentreprenörer har under det senaste året, månaderna och veckorna visat att man lider av en enorm kompetensbrist gällande planering.

Framförhållningen brister kring såväl avverkningar som hantering av resurser. Och detta är något som drabbar skogsentreprenörerna och deras anställda.

Skogen har länge varit en av de mest långsiktiga verksamheter en tjänsteman eller en entreprenör har kunnat jobba inom. Men det har ändrats. Sveaskog, Stora Enso med flera verkar inte längre ha kontroll över vilka resurser eller volymer man ska hantera.

Även om bolagen påverkas en del av politik, krig eller annat så är det långtifrån hela förklaringen. För båda dessa stora aktörer har inom ett år hunnit med att säga upp alla avtal i vissa områden, säga upp egen personal och göra nya upphandlingar.

Dessutom har bolagen tagit in nya resurser som man har uppmanat att starta upp och till och med hjälpt till med finansiering och utbildning av. Man har uppmanat till övertid för att få ut mer volym – och sedan kommer det som en blixt från klar himmel att man plötsligt måste dra ner på avverkningsvolymerna hos en del.

Och vad gör bolagen då? Jo, man säger upp en massa avtal igen och ska med en uppsägningstid på några månader helt frigöra sig från allt ekonomiskt och moraliskt ansvar när det gäller de resurser man nyligen skrivit avtal med.

Trots alla möjliga tekniska hjälpmedel för att bedöma framtida avverkningsplaner och tillgängliga volymer har bolagen visat att man inte kan erbjuda mer än 6 månaders avtalstider i praktiken, då det är den normala uppsägningstiden. Ingen tar längre ansvar för att de som gör investeringar i nya maskiner på 4-5 miljoner kan köra de 5-6 år som avskrivningstiden ofta är.

En skogsentreprenör som har nyinvesterat kan – så som har hänt nu – bli uppsagda inom ett år efter en nyinvestering därför att kunden inte längre behöver de tjänsterna. Men vems är ansvaret för en stor investering som ett bolag uppmanat till när löften kan brytas och avtal sägas upp utan ersättning?

Det som nu sker är att skogsbolagens bristande kompetens i att planera avverkningar och resursbehov spiller över på skogsentreprenörernas investeringsvilja. Risken är att väldigt få med en affärsmässig inställning törs investera i framtiden i en bransch där villkoren bara blir sämre och sämre för en entreprenör.

Frågan som skogsentreprenörerna ställer sig just nu är hur Sveaskog med sina stora förändringar av avverkningsvolymerna kommer att ta hand om de entreprenörer som för ett halvår sen skrev nya avtal och nu för andra gången inom ett år blir uppsagda?

Kommer Sveaskogs ledning att överhuvudtaget bry sig om de företagare och de anställda som blir utan arbete? Och när kommer nästa stora neddragningar av avverkningsvolymerna hos de stora bolagen som ingen verkar kunna förutse, och vem kommer det då att drabbas mest?

Idag har Sveriges mest långsiktiga näring den mest kortsiktiga verksamheten där risken flyttats helt från de stora skogsbolagen till de små leverantörerna. I ljuset av det blir Sveaskogs sätt att hantera sina nu övertaliga entreprenörer särskilt viktigt att följa, för att se om man tar sitt ansvar eller gör som alla andra och bara säger upp avtal utan hänsyn till de drabbade.

Ulf Sandström
ordförande, Mellansveriges Skogsentreprenörers Nätverk

 

Fotnot: Stora Enso har erbjudits replik men avstår. Bolaget låter dock meddela att det inte alls känner igen sig i den framförda kritiken, då det inte har sagt upp några kontrakt utan snarare förlängt sådana. Sveaskog svarar här.

Läs också

Debattartiklar