facebooktwittermail d

Osäkert för europeisk skogslag

En övergripande skogslagstiftning som gäller i hela Europa diskuteras såväl i EU som i länderna utanför unionen. I juni träffas ministrarna i Oslo för att avgöra om länderna ska gå vidare på det spåret.

HÄSSLEHOLM ATL
Någon gemensam skogspolitik finns inte i EU, och inte så många vill ha någon heller. Men skogen utsätts för lagstiftning från flera EU-områden, till exempel från miljö-, industri-, energi- och klimathåll. Skogsbruket utsätts alltså för direkt påverkan utan att vi har en gemensam politik.

Flera länder uppfattar detta som ett problem. På Skogsstyrelsens konferens i Hässleholm redogjorde Gerben Janse, internationell koordinator på Skogsstyrelsen, för frågan.
- Vissa länder, som Österrike, Finland, Frankrike och Tyskland vill undvika "policyfragmentering", sa han.

Andra länder är emot, som Sverige och Storbritannien. Däremot är skogsägarrörelsen i Sverige försiktigt för, enligt Gerben Janse. I maj ska EU:s ministerråd besluta sig för hur man ställer sig, och i mitten av juni ska ministrar från hela Europa diskutera frågan om en "paneuropeisk skogkonvention".

Det handlar inte om någon gemensam politik utan snarare om ett regelverk över hur exempelvis hållbart skogsbruk och biologisk mångfald ska definieras och hur man ska rapportera olika åtgärder.

Hur blir det, då? Enligt Gerben Janse är utsikterna små att ministrarna ska komma överens. ATL.nu