facebooktwittermail d

Krav på ökad jordkoll efter oroväckande forskningsresultat

Rester av kemiska växtskyddsmedel går att finna överallt, även i jordar som aldrig har behandlats med dem. Vissa finns dessutom kvar långt efter att de borde ha brutits ner. Forskarna bakom en ny fransk studie efterlyser nu en betydligt bättre övervakning av jordkvaliteten.