facebooktwittermail d

Oroväckande många dödsolyckor 2022

Antalet dödsolyckor inom lantbruket ligger på en mycket hög nivå. Förra året skedde sju dödsolyckor inom jordbruket och en inom skogsbruket.