facebooktwittermail d

Orosmoln trots ökad efterfrågan på svensk skogsråvara

Sedan flödena av virke från öst har avstannat i och med kriget i Ukraina har det utländska intresset för svensk skogsråvara ökat. Men det finns orosmoln som kan påverka skogsägarna – som bristen på skogsvårdspersonal, komponenter och reservdelar, skriver ATL:s virkesexpert Carl Johan Moberg.

Mycket handlar om kriget just nu och du har tidigare tagit upp hur virkesflödena och prisbilden kan påverkas. Är det något annat som man som skogsägare bör vara extra vaksam på? / Eva Löfgren

Kriget är förskräckligt, främst en  humanitär katastrof och något som tyvärr  kommer påverka oss under en lång tid.

Tidigare har vi tagit upp hur virkesflöden från Ryssland, Belarus och Ukraina har avstannat. Både till svenska förbrukare men också till andra länder, kring Östersjön till exempel. Det har medfört att den svenska skogsråvaran har blivit allt mer intressant för utländska köpare. Detta gäller inte bara sågtimmer från tall och gran utan också lövsortimenten. Även behovet av massaved och energived ökar, inte minst nu när oljan och gasen från Ryssland strypts allt mer, priserna rusat och kraftvärmeverken behöver grön råvara.

En annan stor utmaning är bristen på arbetskraft för skogsvården. Redan under pandemin var detta ett problem för många skogsvårdsfirmor och plantleverantörer. Många har fått anstränga sig extra hårt för att lösa uppdragen de har åtagit sig. Det upprepar sig igen nu eftersom mycket av arbetskraften kommer från krigsdrabbade områden. Det är svårt att på kort tid hitta och utbilda nya. Detta kan på kort sikt föra med sig att just dina plantor inte kommer i jorden som tänkt och på längre sikt att det försvinner bolag som jobbar med skogsvård. Så ta gärna en extra kontakt gällande din beställning av plantor i vår och förbered dig på att kanske själv ge dig ut med planteringshacka så att de beställda plantorna inte förgås.

Andra orosmoln är komponentbristen som riskerar sprida sig och skapa kedjeeffekter som påverkar skogsbruket. Jag hörde till exempel Södras VD prata om att det börjar blir brist på spik. Det kan försena byggprojekt och behovet av sågat virke riskerar går ner. Jag har även fått signaler från mäklare att tomter är svårare att sälja just nu. Det beror bland annat på att slutpriset på huset är svårt att fastställa just nu vilket blir en risk för banken. 

Sen får man absolut inte bortse från de ökade kostnader för drivmedel, bristen på Adblue, däck och andra komponenter som håller skogsmaskiner och industrin igång. Utöver högre avverkningskostnader kan det även medföra ökade ledtider som kan blir kostsamma.

Men som vanligt är klokt det att ta det lugnt, tänka långsiktigt och affärsmässigt i sitt skogsägande. Samt att man ser till att hålla kolla på vad som händer i omvärlden och då även utanför skogsbranschen. För det finns många faktorer som påverkar oss men som kanske inte direkt har med själva skogen att göra.

Trots dessa orosmoln så ser vi skogsägare som göra mycket bra affärer på sitt virke genom att vara aktiva i sitt ägande och sina affärer. Speciellt de skogsägare som säljer virket till exportörer.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Läs mer:

Marknadsanalys: Nu vänder vinden för välmående råvarumarknad

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten

Alla artiklar under avdelningen skog

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu