facebooktwittermail d

Oron stor efter stallexplosion

Grisstallet som exploderade i Norge har skakat om norska grisbönder. Oron är nu stor för att det är gödselgaser som ligger bakom och att händelsen ska upprepas. I Sverige håller forskare det för - nästan - osannolikt att det ska hända här.

En lantbrukare i 40-årsåldern omkom och omkring 500 grisar dog när grisstallet utanför Lillehammer i Norge exploderade tidigare i veckan. Norska polisen utesluter inte att gödselgaser orsakade explosionen.

Enligt norska medier har händelsen skakat om grisproducenterna som vill att gåtan ska lösas så snart som möjligt. Norska tidningen GD berättar till exempel om en orolig grisproducent som berättar att hon alltid fruktat gödsel eftersom det kan vara livsfarligt att andas in, och därför vidtagit alla tänkbara åtgärder för att minimera risken. Men explosionsrisken har hon inte reflekterat över - förrän nu.

Ytterst ovanligt

Stallexplosioner är ytterst ovanliga men de förekommer. Bland annat har USA, Kanada och Tyskland drabbats.

Lena Rodhe är en erfaren forskare inom områdena stallgödsel, teknik och miljö på JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Hon håller det för "ganska osannolikt" att en liknande händelse inträffar här, om det nu är gödselgaser som ligger bakom händelsen i Norge.

Metan kan antända

– Det är ju metangasen i gödseln som kan antända och explodera om det når vissa koncentrationer eller antänds utifrån, men vi har inte den mängden gödsel i stallarna längre.

– Förr byggde vi stallar med flytgödsel under spalten och jag vet att det fortfarande förekommer i en del andra länder, men även då borde det vara extremt ovanligt att det antänds eftersom man har ventilation. Att det exploderar är otroligt, jag har hört att det kan förekomma men det är extremt sällsynt.

Ganska osannolikt

Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare, håller också det för ganska osannolikt att något liknande skulle hända här:

– För några sedan var jag i Norge och noterade att de byggde sina stallar med hela gödselbassängen under stallet. Det hade vi även i Sverige förr men det var på 1960-talet. Har man det kan metangaser bildas på ett helt annat sätt . Men om de fortfarande bygger stallarna i Norge på det viset vet jag inte. Det framgår ju inte rapporterna från Norge om stallet som exploderade var ett sådant stall.

Eller gasoltub?

– En annan tänkbar förklaring är att de har hållit på med något arbete i stallet och haft en gasoltub kanske. Gasvätskan kan fungera som en tändande gnista, fortsätter Ingemar Olsson.