facebooktwittermail d

”Oroligt bland Brasiliens lantbrukare efter valet”

Brasilianska lantbrukare är oroliga efter att Luiz Inácio Lula da Silva, vann presidentvalets andra omgång den 30 oktober förra året. Det är flera inslag i hans politik som lantbrukare känner oro för, skriver Torbjörn Iwarson från Brasilien.

Luiz Inácio Lula da Silva, Brasiliens president, tillsammans med jordbruksminister Carlos Fávaro.
Luiz Inácio Lula da Silva, Brasiliens president, tillsammans med jordbruksminister Carlos Fávaro. FOTO: TON MOLINA/FOTOARENA/SIPA USA/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

De lantbrukare jag talat med känner en stark oro för Arbetarpartiets nära samröre med Movimento Sem Terra (MST), de jordlösas organisation. Under Lulas första mandatperioder förekom att MST med stöd av lagen tog lantbrukares mark i besittning och det ledde till konflikter mellan dessa och den lantbrukare som fick sin mark tagen.

Man är nu orolig för att detta ska hända igen. Konstitutionen från 1988 är otydligt skriven vad gäller äganderätt av mark. 

Det finns också en oro för att exportskatter ska införas. Exportskatter är ett enkelt sätt att ta in pengar till statskassan, men har också varit en förödande politik i exempelvis Argentina.

Statsskulden i Brasilien uppgick till 80 procent av BNP 2021, ner från 89 procent året innan. Skulden väntas emellertid öka på grund av det frikostiga barnbidraget som utlovats av Lula under sin valkampanj. Lantbrukarna är oroliga att de ska få bekosta detta.

Slutligen finns en allmän ovilja att acceptera en statschef som suttit i fängelse för korruption. Många jag pratat med är också övertygade om att valet har varit manipulerat på ett eller annat sätt.

Det finns inga opinionsundersökningar som visar hur lantbrukare har röstat i valet. Jag har viktat valresultatet per delstat med värdet av jordbruksproduktionen och det visar 56 procent övervikt för Bolsonaro. CNN Brasilien tog valresultatet i de tio städer med högst värde för jordbruksproduktion i landet. CNN fann att Bolsonaro vann i åtta av tio. Bosonaros stöd låg på 70 och 75 procent, mot Lulas 25-30 procent.

De två städer där Lula vann ligger båda i delstaten Bahia och den delstaten har alltid varit ett av Lulas starkaste fästen. De åtta städer där Bolsonaro vann ligger i den (syd-) västra delen av landet, där Cerrado, den brasilianska tropiska savannen, breder ut sig. Man kan alltså härleda att en överväldigande majoritet av lantbrukarna inte sympatiserar med Lula.

Geografisk är landet delat, vilket undersökningen visar. Lula vann i delstaterna i nordöstra Brasilien.

Lula vann presidentvalet med endast 50,9 procent av rösterna. Kanske i ett försök att gjuta olja på vågorna har Lula utsett en lantbrukare till jordbruksminister. Carlos Fávaro är en borgerlig före detta viceguvernör i den största jordbruksstaten Mato Grosso. Så långt jag har förstått från intervjuerna jag gjorde har Fávaro inte 100 procent stöd av lantbrukarna, men ingen vill riktigt kommentera det.

Kanske tystnaden från lantbrukarna är ett sätt att visa att de är skeptiska till det som kommer under de kommande fyra åren? Det återstår att se om deras oro är befogad.

Torbjörn Iwarson skriver från Brasilien. FOTO: PRIVAT

Torbjörn Iwarson

Torbjörn Iwarson är oberoende råvaruanalytiker som sedan ett par år fördelar sin tid mellan Brasilien och Sverige.