facebooktwittermail d

Orolig betsäsong väntar

Många odlare är oroliga för sina sockerbetor i år. Förbudet mot neonikotinoider kan ge skadeinsekterna fritt spelrum och riskera en lovande betsäsong.