facebooktwittermail d

Oroas över enskilda vägar

LRF Gotland är oroade över att standarden på de enskilda vägarna på ön blir allt sämre.

De kräver i ett brev till Region Gotland att inga ytterligare besparingar görs på underhållet av det enskilda vägnätet. Samt att politikerna arbetar för att staten ska skjuta till mer pengar till vägarna, uppger Sveriges Radio Gotland.

Vägarna är viktiga för näringslivet och för att unga lantbrukare ska bo kvar och investera krävs att vägarna underhålls, enligt LRF.ATL.nu