facebooktwittermail d

Oro och stress bland djurbönder vanligare än man trott

Lantbrukare med djurproduktion pressas från många håll, visar preliminära resultat från en pågående forskningsstudie. Om detta handlar veckans fråga till Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning.

Hej!

Jag har en köttgård och känner en enorm oro för de hot som många lantbrukare, framför allt köttproducenter, får från bland annat aktivister. Görs det något inom forskningen för att se över vår situation?

Karl-Erik

Hej Karl-Erik!

Det är många lantbrukare som precis som du känner stress och oro inför hat och hot som kommer utifrån. Stiftelsen Lantbruksforskning har ett projekt som löper just nu som tittar på lantbrukarnas psykiska hälsa och det har fått ganska stor uppmärksamhet.

Det är professor Peter Lundqvist på SLU som håller i projektet Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – lantbruksföretagarnas perspektiv. De har skickat ut en enkät till 10 000 lantbrukare med djurproduktion.

Projektet är inte klart än, men preliminära resultat från forskningen är att lantbrukare med djurproduktion pressas från många håll och att den totala bördan upplevs som väldigt tröttsam. Det kan handla om allt från myndighetskritik, negativ mediebevakning om uppfödning och köttkonsumtion och påhopp i sociala medier till stölder, intrång, sabotage, hot och våld riktat såväl mot företaget i sig som mot lantbrukaren, familjen och anställda. Det händer till och med att lantbrukares barn blir påhoppade i skolan.

Stiftelsen har pratat med Peter Lundqvist som säger:

”Resultaten av studien pekar på större problem med press och stress i dag än vad vi tidigare trott och vi hoppas därför kunna gå vidare och även inkludera andra branscher inom lantbruket för att få en bättre helhetsbild som underlag för åtgärdsförslag.”

Tidigare projekt som Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat har belagt att när man upplever att man inte har kontroll och inte kan påverka sin situation, så känner många stress och oro. Det kan handla om rena hat och påhopp, men även om till exempel en omfattande byråkrati. Lantbrukare är också mer benägna än andra yrkesgrupper att känna stress av lagar och regler.

Peter Lundqvists projekt ska slutrapporteras i mitten av nästa år. Det är många som svarat på enkäten som ligger till grund för forskningen och förhoppningen är att resultaten ska omsättas i en handlingsplan med konkreta förslag om vilka åtgärder som behövs för att skapa en bättre livskvalitet för djurproducerande lantbrukare.

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten