facebooktwittermail

Oro för övertro på kolinlagring i jordbruket

Scenarier som överskattar potentialen att binda kol i lantbruket kan minska fokus på mer effektiva klimatåtgärder, varnar forskare på webbinarium anordnat av World Resources Institute.

'Conservation agriculture' med minimerad jordbearbetning, direktsådd och mellangrödor ger många fördelar, framför allt att jorden klarar mer extrema väderförhållanden.
'Conservation agriculture' med minimerad jordbearbetning, direktsådd och mellangrödor ger många fördelar, framför allt att jorden klarar mer extrema väderförhållanden. FOTO: HANS DAHLGREN

Regenerativt lantbruk eller conservation agriculture är hett bland både beslutsfattare och livsmedelsindustrier världen över, och förespråkas ofta för att öka kolinlagringen och minska jordbrukets klimatpåverkan.