facebooktwittermail d

Oro för kvalitet – odlare börjar se över terminsavtal

I Mälardalen och norrut har skörden i princip bara börjat, medan 15–20 procent är tröskat i syd. Oro för avkastning och kvalitet får nu lantbrukare att börja se över sina terminsavtal.