facebooktwittermail d

Oro för höga kostnader vid certifiering

Trots att det inte är olagligt gör certifieringarna det svårt att avverka och sälja virket från nyckelbiotoper. Men om kostnaden blir för hög kan även industrin tänka om kring certifiering.