facebooktwittermail d

Oro för elbrist hämmar investeringar hos Magnihill

Helsingborg

Trots en helt ny solcellspark överväger Magnihill i Skåne både natt- och helgskift för att få ner produktionskostnaderna. De höga elpriserna kan till och med leda till att en del av verksamheten stängs ner nästa år.