facebooktwittermail d

”I Europaparlamentet har det gått helt överstyr”

Den stora frågan är hur de andra svenska Europaparlamentarikerna i miljöutskottet, och då speciellt Helené Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L), kommer att rösta. Marginalen för kompromisserna är nog den tunnaste jag någonsin varit med om, skriver Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) i en debattartikel.

”En stor del av dessa gamla betesmarker som ska restaureras är i dag skog, vilket gör att köttet från nötdjuren som betar här senare inte skulle få säljas, eftersom det är förbjudet enligt den nya avskogningslagen”, skriver Emma Wiesner. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Socialdemokraterna och Liberalerna har en stor yta av Sverige i sina händer just nu.

Vi pratar om 15,9 miljoner hektar. Det är lika stort som Öland, Blekinge, Gotland, Dalsland, Närke, Gästrikland, Bohuslän, Halland, Medelpad, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Skåne, Härjedalen, Uppland, Hälsingland, Västerbotten, Västergötland och halva Värmland, tillsammans.

Det här är alltså den yta som Sverige skulle behöva ”vidta åtgärder på”, som det heter i EU-lagen om naturrestaurering, för att öka den biologiska mångfalden. EU-kommissionen la fram förslaget med en plan på att 20 procent av EU:s land- och havsyta skulle restaureras. Oavsett om det behövs eller inte. Det ska restaureras. Punkt.

I Europaparlamentet har det här gått helt överstyr. Nu är det plötsligt 30 procent av EU:s hela land-, sjö- och havsyta som ska restaureras. Inte heller nu tas det någon hänsyn till om detta faktiskt behövs eller inte.

När svenska myndigheter har utrett hur stort behovet egentligen är i Sverige, så landar beräkningarna mellan tummen och pekfingret på att cirka 2-3 miljoner hektar av Sveriges yta skulle behöva åtgärder fram till 2030, och ytterligare mellan 5-6 miljoner hektar fram till 2050.

Det säger sig självt att det är helt omöjligt.

Fram till 2050 är det för Sverige en miljon hektar betesmark som måste trollas fram. Samt åtgärder på drygt 8 miljoner hektar skog, varav 660 000 hektar utgörs av skogsmark som i dag är produktiv, som i och med detta måste plockas ur produktion för all framtid. Till detta kommer återvätning av drygt 40 000 hektar jordbruks- och skogsmark.

Dessutom uppstår en galenskap då 1 000 000 hektar nygammal betesmark ska tas fram till 2050. Det kräver i sin tur 300 000 nötdjur som ska beta på betesmarkerna, och 300 000 hektar vallodling.

En stor del av dessa gamla betesmarker som ska restaureras är i dag skog, vilket gör att köttet från nötdjuren som betar här senare inte skulle få säljas, eftersom det är förbjudet enligt den nya avskogningslagen – som säger att produkter som bidragit till avskogning inte får säljas. Dessutom verkar användandet av stallgödsel vid restaureringsåtgärder definieras som ohållbart i EU:s regelverk för hållbara investeringar, så lantbrukare kommer ha svårt att hitta finansiering till all ny betesmark.

Centerpartiet vill gärna se ytterligare en miljon hektar natursbetesmarker i Sverige, men det kan inte tvingas fram. Som det ser ut nu är det ingen hemlighet att Centerpartiet kommer rösta nej. Vi behöver återställa och restaurera natur – men det måste vara genom en rimlig lagstiftning.

Den stora frågan är hur de andra svenska Europaparlamentarikerna i miljöutskottet, och då speciellt Helené Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L), kommer att rösta. Marginalen för kompromisserna är nog den tunnaste jag någonsin varit med om – så om S och L röstar för kan det mycket väl vara deras röster som avgör.

Det är ett stort ansvar som vilar på dessa parlamentarikers axlar. Stort som 15,9 miljoner hektar av Sveriges yta.