facebooktwittermail d

Orättvist klagande på säsongsarbeten

Sommar betyder säsongsjobb inom de gröna näringarna. Det är arbeten som för många innebär ett viktigt första jobb, men som även är under attack för påstått dåliga villkor.

Få andra sektorer har så tydliga säsongs- och årstidsvariationer som de gröna näringarna. Företag inom jord och skog har inte samma verksamhet året runt.

De gröna näringarnas utsatthet för årstider gör att de har andra behov av säsongsbetonad arbetskraft än många andra branscher, vilket har varit både en tillgång och en orsak till kritik.

När det är högsäsong under vår- och sommarhalvåret uppstår många arbetstillfällen. På golfbanor ska gräset klippas, i växthus ska grönsaker skördas, i skogen sätter man ut nya plantor. Bär plockas och skog och mark ska röjas på sly.

Många av dessa arbetsuppgifter är ovanliga på arbetsmarknaden då de inte kräver mycket tidigare utbildning. Alla kan plocka bär, och det gör inget om du inte kan så mycket svenska. Säsongsarbeten inom jord och skog är tillgängliga jobb, vilket inte är vanligt på vår arbetsmarknad. Faktum är att vi har minst andel sådana instegsjobb i EU.

Samtidigt som unga sommarjobbare och utrikesfödda söker efter just jobb som är enklare att få även utan lång tidigare erfarenhet. De gröna säsongsjobben är också viktiga för arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige och vill jobba här.

Det här är även några av anledningarna till att det ofta är jobb inom jord och skog som attackeras som ”dåliga”. Hög omsättning av personal, där många av de arbetande inte är så etablerade på arbetsmarknaden menar exempelvis fackförbunden innebär en ökad risk för utnyttjande. Särskilt bärplockning och skogsvård attackeras ofta.

Det finns lite kunskap om hur illa läget verkligen är. Inför säsongen 2013 försökte Svenskt Näringsliv kartlägga hur det såg ut för skog och bärplockning och hittade bara en bråkdel (7 personer av 5700) som inte hade fått rätt villkor.

Facket invände dock mot undersökningen och menade att mörkertalet är mycket större. En del i problematiken är också att vissa arbetare är EU-medborgare som kommer hit och jobbar på egen hand, och därmed inte kan kontrolleras via en arbetsgivare.

Att få en så korrekt bild som möjligt av situationen är svårt men viktigt. Branschen vill ta ansvar och jobben fyller många viktiga funktioner för samhället och för individen som får en första väg till egen försörjning. ATL kunde i dagarna rapportera om nya branschriktlinjen som upprättats av Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen för specifikt inköp av bär. Den typen av initiativ med egenkontroller är rätt väg att gå.

Det kan även fungera som moteld mot populistiska krafter som vill göra gällande att alla säsongsjobb är dåliga och som med den retoriken försöker få till förbud och begränsningar. Det vore dåligt både för våra gröna näringar och för samhället.