facebooktwittermail d

Optimistiska sågverk trotsar råvarubrist och bygger ut

Sågverken planerar att investera drygt 4,2 miljarder kronor under 2023. Det är mer än någonsin tidigare. Satsningarna leder till ökad konkurrens om en redan högt efterfrågad skogsråvara.