facebooktwittermail d

Optimismen tillbaka - grisslakten ökar

Grisslakten i Sverige ökar och KLS Ugglarps plockar marknadsandelar. Nötslakten är oförändrad medan lammslakten ökat jämfört med föregående år.

FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Statistiken över antalet slaktade djur under årets första nio månader har presenterats av Jordbruksverket. Här syns svart på vitt att optimismen i grisbranschen är tillbaka.

Slakten ökade med nästan fem procent under tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol. Hittills i år har det slaktats drygt två procent fler grisar. Och av seminstatistiken att döma så kommer ökningen att fortsätta under fjärde kvartalet.

KLS Ugglarps vinner marknadsandelar i grisslakten. Vid företagets tre anläggningar, som slaktar gris i Dalsjöfors, Kalmar och Ugglarp, slaktades drygt 40 procent av det totala antalet slaktdjur i Sverige.

Stor andel i Kristianstad

HK Scans slakteri i Kristianstad är fortfarande landets största. Här slaktades 542 324 grisar under årets nio första månader, eller 28 procent av alla slaktgrisar.

PREMIUM: Finsk uppstickare växer i öst

Uppstickare i grisslakten är Dahlbergs i Brålanda som ökade med 14 procent under tredje kvartalet. Förlorare bland de större grisslakterierna under tredje kvartalet är Ginsten och Skövde slakteri som minskade med sju respektive två procent.

Nötslakten under tredje kvartalet var i stort sett oförändrad jämfört med samma period i fjol. Omkring 100 000 vuxna kreatur slaktades under kvartalet.

Det finns alltså inget som tyder på att slakterierna har ansträngt sig för att slakta bort eventuella köer under kvartalet.

Ökning av fårslakt

Även i boskapsslakten är Dahlbergs, plus 19 procent, vinnare och Skövde, minus 13 procent, förlorare. Relationen mellan HK Scan och KLS Ugglarps är svårare att analysera eftersom bolagen legoslaktar hos eller åt varandra på olika håll i landet.

LÄS OCKSÅ: Vaccinkris för grisbönder

Får- och lammslakten var också oförändrad under kvartalet, men på niomånadersbasis har den ökat med nästan sju procent tack vare en kraftig ökning under kvartal två.

Här finns de stora slakterierna i Linköping, Visby, Kalmar och Hörby. Därefter är steget långt ned till en massa mindre lokala slakterier som är specialiserade på får och lamm.

LÄS OCKSÅ: För blött för att köra ut gödsel – och snart säger lagen stopp

LÄS OCKSÅ: Snart avgörs glyfostatens framtid

LÄS OCKSÅ: Kamera upptäckte tjuv hos jordbrukare