facebooktwittermail d

Sverige har långt kvar till lammtaket

Det ljusnar i lammbranschen. Efterfrågan är stark och marknaden långt ifrån mättad. Men även om besättningarna byggs upp igen efter torkan skapar årets många rovdjursattacker oro.