facebooktwittermail d

Öppnar för nytt ägardirektiv för Sveaskog

Sveaskog ska ha en direktavkastning på 4,5 procent. Samtidigt ska bolaget jobba mer med hållbarhet och biologisk mångfald. Riksdagens näringsutskott vill ta reda på om målen går att förena.

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Sveaskog äger mest skogsmark av alla i Sverige och bidrar med nästan en miljard kronor om året till ägaren staten.