facebooktwittermail

Ny odlartjänst för att sälja koldioxidcertifikat

Få betalt för åtgärder som minskar växthusgaser i atmosfären genom att sälja koldioxidcertifikat. Ett hundratal danska lantbrukare har redan anslutit sig till Commodicarbon och företaget håller dörren öppen även för svenska odlare.

Det danska företaget håller dörren öppen även för svenska odlare.
Det danska företaget håller dörren öppen även för svenska odlare. FOTO: COMMODITRADER

Det danska bolaget Commoditrader lanserade programmet Commodicarbon i början på november förra året. Tjänsten gör det möjligt för lantbrukare som vill satsa på åtgärder för att öka kolinlagringen eller minska utsläppen av klimatgaser att faktiskt få betalt för det. Bakgrunden är ett stort intresse från exempelvis finansiella institutioner, energibolag, livsmedelsindustrier och teknikbolag att köpa certifikat för minskade koldioxidutsläpp.  Över hälften av världens 500 största verksamheter har varit ute och lovat CO2 reduktioner. En stor del av dessa reduktioner kommer från att företagen betalar andra för att göra mer, säger Ida Boesen, på Commoditrader.