facebooktwittermail d

Ny odlartjänst för att sälja koldioxidcertifikat

Få betalt för åtgärder som minskar växthusgaser i atmosfären genom att sälja koldioxidcertifikat. Ett hundratal danska lantbrukare har redan anslutit sig till Commodicarbon och företaget håller dörren öppen även för svenska odlare.