facebooktwittermail d

Öppet brev till Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige

Vi blir allt mer frågande till vad målet med Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige egentligen är, framför Sveriges Mjölkbönder i ett öppet brev till de två organisationerna.

Mjölkkor
Vill Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige verkligen ha någon djurproduktion kvar i Sverige när ni samarbetar med Djurens Rätt? FOTO: CECILIA PERSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under flera år har vi sett hur Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige gemensamt agerat för att skärpa upp kraven på svenska animalieproducenter. Flera gånger har det också varit ett samarbete med Djurens Rätt i olika frågor.

Samtidigt fortsätter den svenska produktionen falla, för i stort sett alla djurslag. I och med detta berörs allt färre djur av svenska regler och krav. Samtidigt minskar svensk självförsörjningsgrad och importen ökar. Detta har gjort oss alltmer frågande till vad målet egentligen är med era organisationer.

Flera frågor dyker upp:

• Vill ni verkligen ha någon djurproduktion kvar i Sverige när ni samarbetar med Djurens Rätt som väl inte vill ha någon djurproduktion alls?

• Om ni vill ha någon produktion, vad gör ni för att påverka politiskt så att vi får ersättning för avvikande och fördyrande regler inom svensk djurskyddslag?

• Gunnela Ståhle sitter i styrelserna för båda organisationerna. Vilket perspektiv blir viktigast i hennes roll: konsumentperspektivet, djurskyddet eller förtroendet från den gamla arbetsgivaren LRF?

• Hur agerar ni för att få handeln att höja priset så att vi animalieproducenter ska kunna få betalt för de extra kostnader vi har, och kommer att få, om ni når era mål?

• När ni samarbetar, hur hanterar ni konflikten mellan att ökat djurskydd kostar och konsumentperspektivet att maten ska vara billig?

• Tycker ni det är viktigt att Sverige är självförsörjande på mat?

• Vill ni ställa krav på att importerad mat ska uppfylla svenska lagar och regler?

Tacksamma för svar,