facebooktwittermail d

Öppet brev till SLU:s rektor

"Ni är väldigt duktiga, men som sektorsuniversitet behöver ni förstärka och utveckla vissa kompetenser och förmågor", skriver Jesper Broberg, Hushållningssällskapens förbund.