facebooktwittermail d

”Omvärdera bilden av veterinären”

En veterinär är så mycket mer än James Herriot, skriver Ylva Persson i en krönika.

Klassisk bild av veterinären. FOTO: STINA STJERNKVIST/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Du jobbar alltså inte som riktig veterinär?

Vet ni hur många gånger jag fått den frågan? Jag är alltså idisslarveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet där jag undervisar blivande veterinärer. Samtidigt förstår jag frågeställarna.

Böcker, filmer och TV-program lär oss att en riktig veterinär arbetar som James Herriot och Doktor Dolittle eller som på SVTs ”Djursjukhuset”. Ja, till och med barndomens tvivelaktiga Doktor Krall (frågan är om han verkligen hade veterinärlegitimation) hade faktiskt en smådjursmottagning.

De här djurdoktorerna är själva andemeningen i vad en veterinär är. En som botar sjuka djur. På plats. Vid djurets sida. Men är det inte dags att vi omvärderar den bilden?

Vi är många riktiga veterinärer som arbetar med veterinära frågor utan att träffa djuren. Vi finns bland annat på myndigheter och universitet. Vi arbetar med djurskydd, smittskydd, lagar, utbildning och livsmedel. Dessutom är det många kliniskt verksamma veterinärer som inte botar sjukdomar men väl förebygger sjuklighet.

Att kirurgen som räddar livet på din hund gör stor nytta är lätt att förstå. Men vi får inte glömma att veterinärer är viktiga på så många andra områden.

Att maten du äter inte gör dig sjuk kan tyckas vara en självklarhet i vår del av världen. Men faktum är att livsmedelshygien är ett stort och viktigt ämne på veterinärutbildningen.

Med pandemin har folk fått upp ögonen för att många sjukdomar är zoonoser och kan smitta från djur till människa (och tvärtom). Veterinärerna spelar här en viktig roll för att vi ska kunna träffa djur (tama och vilda) utan att bli sjuka.

I fattigare länder spelar veterinärer en oerhört viktig roll för livsmedelsförsörjningen. Sjuka eller döda djur kan inte föda en befolkning. Vi är vana vid att inte behöva tänka på de här frågorna. Maten finns på hyllorna i affären och att den inte skulle vara säker att äta är otänkbart. Det här kan dock komma att ändras.

Vad händer om kriget kommer till oss? Kan vi lita på att kött och mjölk kan produceras och kontrolleras på samma sätt som tidigare? Antagligen inte.

Veterinärkåren har här en mycket viktig roll för att minimera störningar så långt det är möjligt. Vid en allvarlig kris (i värsta fall krig) kommer Sveriges veterinärkår att arbeta för att den goda djurhälsan upprätthålls och att livsmedlen är så säkra som möjligt. Allt för att vi inte ska svälta eller bli sjuka av maten. Så tänk på det när ni ser nästa avsnitt av ”I vår herres hage”.

En veterinär är så mycket mer än James Herriot. Vi jobbar för djuren och för människorna. Min arbetsgivares övergripande vision ”Friska djur, trygga människor” säger mycket om vad veterinärer gör för samhället.

Ylva Persson

Ylva Persson är biträdande statsveterinär, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.