facebooktwittermail

Omvandlingar kan öka lönsamheten

Att omvandla skogsmark till åker- eller betesmark kan öka lönsamheten i lantbruksföretaget. Ändå sker det sällan.

– Det finns en tröghet byggd på tradition, säger forskaren Karl-Ivar Kumm.

FOTO: ERIK FORSBERG

Det är ovanligt att skogsmark omvandlas till jordbruksmark i Sverige – trots att det finns potential. Det menar Karl-Ivar Kumm, forsknings­ledare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara.