facebooktwittermail d

Omvända auktioner kan ge betalt för kolinlagring

Naturvårdsverket har låtit utreda vilka åtgärder och styrmedel som kan öka kolinlagring i skog. Omvända auktioner är det alternativ de rekommenderar.