facebooktwittermail

Så ser tre andra skogsjättars klimatplaner ut

Skogsbolagens klimatnytta är större än de egna utsläppen, enligt deras egna beräkningar.

FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

När skogsbolagen räknar på sin klimatnytta använder de en kalkyl som tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet, som bygger på att det som bolagen tillverkar ersätter produkter med betydligt större klimatpåverkan. Så kallad substitution.