facebooktwittermail

Omställningen till fossilfri drift överskuggar allt

På entreprenadsidan förändrar coronapandemin ingenting. Det är fortfarande omställningen till fossilfria drivmedel som är det stora.

Hot: Resursbrist