facebooktwittermail

Omställning tyngde Peckas tredje kvartal

Peckas Naturodlingar redovisar en nettoomsättning på 2,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, jämfört med 2,2 miljoner motsvarande period i fjol.

FOTO: MARIA JANSSON SJÖDIN

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5,7 miljoner kronor (-2,8)