facebooktwittermail

Körsbärsfiaskot blev en dyr historia

Sunnanå Säteri

Louis de Geer gjorde som många andra när Omställning 90 startade: han planterade igen sämre åkermark med salix och körsbär. I dag är det mesta flisat och uppeldat.

Louis de Geer på Sunnanå Säteri utanför Uppsala planterade fågelbär på en del av den omställda arealen. I dag återstår dock bara några mindre planteringar närmast gården.
Louis de Geer på Sunnanå Säteri utanför Uppsala planterade fågelbär på en del av den omställda arealen. I dag återstår dock bara några mindre planteringar närmast gården.

När riksdagen tog beslut om att jordbruket skulle avregleras lades mycket mark i träda eller planterades igen. Friherre Louis de Geer på Sunnanå Säteri utanför Uppsala var en av dem som anslöt sig till det frivilliga omställningsprogrammet. Han menar att prisregleringen hade kommit till vägs ände.