facebooktwittermail d

Omhändertagande av djur på djurfristad dröjer

Det blir ingen omedelbar verkställighet av de djur som länsstyrelsen vill omhänderta på den djurfristad där ”räddade” lantbruksdjur led. Förvaltningsrätten har pausat verkställigheten tills ärendet om omhändertagandet är avgjort.

FOTO: ISTOCK

Förvaltningsrätten beslöt den 21 april att inhibera länsstyrelsens beslut om omedelbar verkställighet. Omhändertagandet får alltså inte ske förrän ärendet avgjorts i domstol.

Föreståndaren för djurfristaden fick efter en inspektion i höstas fullständigt djurförbud av länsstyrelsen, eftersom hon ansåg att lidande djur inte skulle avlivas. Efter inspektionen fick ett stort antal djur tas bort av djurskyddsskäl.

Men föreståndaren har överklagat ärendet och kommit in med en rad yttranden till förvaltningsrätten. Sedan slutet av februari finns 50 olika handlingar och bilagor registrerade.

När länsstyrelsen fick uppgift om att föreståndaren, trots djurförbudet, vistades bland djuren på gården gjordes den 13 april en oanmäld kontroll. Enligt länsstyrelsens beslut har hon trots förbudet haft hand om gårdens lantbruksdjur en längre tid.

Länsstyrelsen beslutade att omhänderta djuren och att det skulle verkställas omedelbart. Men beslutet överklagades av föreståndarens mamma, som nu får medhåll av rätten när det gäller den omedelbara verkställigheten. Beslut om omedelbart omhändertagande och eventuell avlivning är en mycket ingripande åtgärd och dessutom oåterkallelig, anser rätten, som också skriver att det saknas utredning om huruvida djuren riskerar lidande.

Förvaltningsrätten har ännu inte avgjort det överklagade beslutet om huruvida djuren ska omhändertas.

LÄS MER:

Djuren led – massiva brister på djurfristad

Djurfristaden prisades – nu tar aktivisterna avstånd

Länsstyrelsen: Lagbrott att låta djur leva till varje pris

Samtliga djur på djurfristad ska omhändertas