facebooktwittermail

”Omfattningen betydligt större än vi förstått”

I fjol somras hittades det första större utbrottet av tallsvampen diplodia norr om Arlanda. Nu konstaterar Skogstyrelsen att sjukdomen även finns på andra håll i landet.

Skogsstyrelsen konstaterar att svampsjukdomen Diplodia pinea nu även angripit ett tallbestånd i närheten av Ljusdal.

”Det är överraskande men också oroande att sjukdomen finns så långt norrut. Det kan få stora konsekvenser för markägare med ökade kostnader vid föryngring”, säger Nils Frank, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Hudiksvall, i ett pressmeddelande.

Efter att ett nytt utbrott av diplodiasjukan konstaterats utanför Ljusdal är Skogsstyrelsen och SLU nu överens om att svampsjukdomen får anses etablerad i Sverige.
Efter att ett nytt utbrott av diplodiasjukan konstaterats utanför Ljusdal är Skogsstyrelsen och SLU nu överens om att svampsjukdomen får anses etablerad i Sverige.

Det var i fjol somras som det första större utbrottet av svampsjukdomen upptäcktes i Sverige. För att hindra spridning fick en markägare norr om Arlanda avverka och flisa ett 15 hektar stort och 17 år gammalt tallbestånd som drabbats av kraftiga svampangrepp. En akututredning visade att svampen också fanns på ett tiotal andra ställen i Uppland, men nu har den alltså spridits längre norrut.

Svampsjukdom etablerad i Sverige

I och med det nya angreppet är SLU och Skogsstyrelsen överens om att sjukdomen får anses som etablerad och har konstaterats på fler platser i södra och mellersta Sverige. Eftersom det inte gjorts någon systematisk inventering är det oklart hur stor omfattningen är, men modellering vid SLU visar att svampen kan förväntas sprida sig norrut med varmare klimat.

Diplodiasjukan visar sig bland annat som bruna årsskott, framför allt på yngre tallar.
Diplodiasjukan visar sig bland annat som bruna årsskott, framför allt på yngre tallar.

”Det här har passerat under radarn och omfattningen är nog betydligt större än vi tidigare har förstått. Nu går sjukdomen nog inte att utrota. Svampen har tidigare bara haft förutsättningar att få fäste i sydligaste Sverige men i dag bör den hitta lämpligt klimat upp till norrlandsgränsen”, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Ingen ersättning till skogsägaren

Diplodia kan i värsta fall ta död på ett träd men framför allt handlar det om tillväxtförluster och skador som sätter ned kvaliteten. I dag finns inget regelverk kring skadegöraren och det utgår ingen ersättning till skogsägaren för eventuella förluster.

Svampen kan i värsta fall ta död på ett träd men framför allt handlar det om tillväxtförluster och skador som sätter ned kvaliteten. I dag finns inget regelverk kring skadegöraren och det utgår ingen ersättning till skogsägaren för eventuella förluster.
Svampen kan i värsta fall ta död på ett träd men framför allt handlar det om tillväxtförluster och skador som sätter ned kvaliteten. I dag finns inget regelverk kring skadegöraren och det utgår ingen ersättning till skogsägaren för eventuella förluster.

Skogsstyrelsens råd till skogsägare är att hålla utkik efter bruna årsskott, framför allt på ung tall. Det kan vara ett tecken på att svampen angripit trädet, men diplodia är också lätt att förväxla med knäckesjukan. När sjukdomen är bekräftad kan de mest angripna träden tas ned och få ligga kvar. Under skottskjutningen bör skogsägaren undvika åtgärder eftersom sporerna sprids som mest då.

Skogstyrelsen betonar också vikten av att ha ett så varierat bestånd som möjligt med många trädslag för att göra det mer motståndskraftigt mot skadeangrepp. Det är också viktigt att gran och tall sätts på marker som är bäst lämpade för respektive trädslag, så kallad ståndortsanpassning.

LÄS OCKSÅ: Inget stöd mot ny tallsvamp

LÄS MER: Ny tallsvamp sprider sig i Sverige

PREMIUM: Dyr nota för kronhjortarna