facebooktwittermail d

Omfattande snöskador i skogen

Snön har orsakat skador på hundratusentals kubikmeter skog i vinter. Värst drabbat är Jönköpings län.

Skogsstyrelsen har gjort undersökt snöbrottskador på omkring 240 000 hektar i Götaland och en översiktlig beräkning visar att cirka 325 000 skogskubikmeter är skadat.

- Det vi vet är att de flesta skadorna i vinter har varit i Götaland och söder om Skellefteå, säger Lennart Svensson, projektledare för insektsövervakningen på Skogsstyrelsen.

Värst i Jönköpigs län


Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Västra Götalands län har områden med allvarliga snöbrottsskador, men värst drabbat är Jönköpings län.

Det är ogallrad granskog i åldern 20 till 40 år som har drabbats värst, men det förekommer även betydande skador i äldre skog. Också de talldominerade områdena i nordöstra delen av Jönköpings län har drabbats av skador.

Hur mycket har skadats i Skellefteå?
- Det har inte gått att göra någon bedömning där. Det har varit för mycket snö, så de har inte kunnat komma ut på vägarna. De har bara ringat in området.

Varför har det skadats så mycket skog i Götaland?
- Det är lite olika. I Kalmar län var det ett ihållande snöfall som tryckte ned träden. I andra delar var det mildväder följt av minusgrader och nederbörd. Då blir det väldigt tungt på grenarna, säger Lennart Svensson.

Vad ska skogsägare göra nu?
- Är man skogsägare inom de värst drabbade områdena ska man absolut gå ut och kontrollera sin skog. Och enligt lagen ska områden med mer än tre skogskubikmeter skadat virke per hektar åtgärdas innan 1 juli på grund av risken för insektsangrepp. Härje Rolfsson