facebooktwittermail d

Omfattande investeringsplaner för Derome

Sågverksinvesteringarna står nu som spön i backen, även hos Derome. Men inte som en effekt av pågående sågverksboom, utan som del av en långsiktig planering.