facebooktwittermail

Nya problem på Kronfågel: ”Ett misslyckande”

Nu är Kronfågel återigen i blåsväder. Livsmedelsverket har vid ett kontrollbesök upptäckt omfattande brister i processen när inälvspaketet avlägsnas, vilket gör att företaget nu riskerar vite på hundratusentals kronor.

Nya brister har upptäckts på Kronfågel, som nu riskerar höga vitesbelopp. Arkivbild. FOTO: PONTUS LUNDAHL / TT

Under våren har ATL flertalet gånger skrivit om brister vid Kronfågels slakteri i Valla. Under januari och februari rapporterades 80 avvikelser då bedövade kycklingar inte avblodats som de ska, problem som även fortsatte under mars och april. Efter att även Aftonbladet granskat förhållandena vid slakteriet slutade ett stort antal kommuner att köpa kyckling från företaget.

Leif Bergvall Hansen, tidigare vd för Scandi Standard som äger Kronfågel, hävdade i en intervju med ATL ”att kycklingarna inte upplevt något”. När ATL frågade om han såg några risker med Kronfågels problem med rensningen av kycklingar fick vi svaret:

”Vi har grund att tro att det är inte är någon kyckling som har gått ut till konsumenterna som har en för hög bakterienivå. Våra referensprover visar också det”.

Sedan dess har Leif Bergvall Hansen fått lämna sitt uppdrag och Otto Drakenberg har gått in som tillförodnad vd för Scandi Standard.

Men slakteriet i Valla får nu åter hård kritik, denna gång från Livsmedelsverket.

Åtgärderna inte tillräckliga

Vid ett kontrollbesök i maj upptäcktes stora brister vid urtagningsprocessen, då inälvorna avlägsnas från slaktkroppen. Livsmedelsverket beskriver att hygienbristerna går igen i flera led i processen och risken för kontaminerat kött och campylobacterinfektioner gör att åtgärder ”måste sättas in snarast”. Om inte åtgärder vidtas riskerar Kronfågel som mest 900 000 kronor i vite varje månad.

Att vitesbeloppet är högt motiverar Livsmedelsverket med att Kronfågel känt till de allvarliga bristerna under en längre tid utan att sätta in insatser.

Myndigheten beskriver också problem med företagets interna kommunikation och att åtgärder dels ibland inte vidtas när så krävs, dels inte är tillräckliga när de väl sätts in – inte ens enligt Kronfågels egen bedömning.

”Det är ett misslyckande”

Kronfågel svarar på kritiken i ett mejlsvar till ATL:

Hur vill ni kommentera kritiken?

”Vi beklagar verkligen. Det är ett misslyckande vi tar på stort allvar. Livsmedelssäkerhet är vår högsta prioritet tillsammans med djuromsorg och arbetsmiljö.”

Det är inte första gången det upptäcks brister på kort tid, vad tänker ni om det?

”Vi är tacksamma över att myndigheternas kontroller har fångat upp detta så att vi kan analysera orsakerna bakom och sätta in åtgärder. Vi är transparenta och välkomnar myndigheternas kontroller. Detta är ytterligare ett bevis för hur väl kontrollerad svensk livsmedelsindustri är. Alla kontroller gör att vi hela tiden kan bli bättre.”

Livsmedelsverket menar att bristerna varit kända länge, varför har ni inte vidtagit åtgärder tidigare?

”Vi undersöker fortsatt orsakerna och gör allt vi kan för att komma till rätta med problemet så snabbt som möjligt. Vi utökade direkt manuella kontroller per flock och dygn för att stärka processen. Innan gjordes en provtagning i snitt två gånger per dag, nu provtar vi varje flock vilket innebär 6-14 provtagningar per dag beroende på volym. Vi har sett över rutinerna vid rensningen för att säkra att kommunikation och dokumentation fungerar. Vi har tillsatt en kvalitetssamordnare för kontrollen av rensningen. Vi har också installerat fler spolstationer för att ytterligare stärka rensningsprocessen samt investerat i ny maskinutrustning som kommer att installeras inom kort.”


Ni har tidigare kommunicerat att ingen kyckling ska ha gått ut till konsumenterna med en för hög bakterienivå. Stämmer det fortfarande?

”Kycklingen passerar flera ytterligare steg och kvalitetskontroller i produktionsprocessen innan den går ut till butik. Provresultaten har varit normala. Du kan vara trygg med att äta kyckling från Kronfågel.”


Hur stor skada tar varumärket av att ytterligare brister kommer till ytan?

”Det kan förståeligt påverka vårt varumärke negativt och det är vi ledsna för men det viktiga är att vi löser de problem vi har – vilket vi har fullt fokus på.”

Det lyfts även hur det är bristande kommunikation inom företaget, vad tänker ni om det?

”Vi har sett över rutinerna vid rensningen för att säkra att kommunikation och dokumentation fungerar.”

Finns det ett systemfel i er organisation?

”Nej. Vi har generellt en väldigt väl fungerande process. Tack vare dagliga systematiska kontroller i alla led kan vi upptäcka när något går fel och sätta in åtgärder.”

 
Vad vill ni säga till era uppfödare? 

”Vi förstår att medias rapportering skapar oro och frågor och det har inte varit vår mening. Vi finns tillgängliga för våra uppfödare och tror på ett fortsatt långt och hållbart samarbete.”

Läs mer om problemen på Kronfågel:

Maskinstrul på Kronfågel – kycklingar avblodades inte

Scandi Standards vd: "Bedyrar att kycklingarna inte upplevt något"

Göteborgs stad slutar köpa kyckling från Kronfågel

Uppsala stoppar alla inköp från Kronfågel

Stockholms stad: ”Blir sannolikt mer importerad kyckling”

Kycklinguppfödare om kommunernas stopp: ”Ett hyckleri”