facebooktwittermail d

Omfattande bondeprotester – polis öppnade eld

Nederländska bönder, upprörda över regeringens planer på att kraftigt minska landets kväveutsläpp, protesterar genom att blockera motorvägar och center för livsmedelsdistribution med hjälp av traktorer och lastbilar.