facebooktwittermail d

Efter sommarvärmen: Omfattande angrepp av granbarkborre

Inventera äldre granbestånd och gallringsskog på torr mark. Det rådet ger Skogsstyrelsen till skogsägare i sydöstra Sverige sedan omfattande angrepp av barkborre upptäckts i regionen.

Den varma sommaren har gjort att granbarkborren redan hunnit få avkommor som svärmar, och i sydöstra Sverige bedöms angreppen vara de värsta på tio år.
Den varma sommaren har gjort att granbarkborren redan hunnit få avkommor som svärmar, och i sydöstra Sverige bedöms angreppen vara de värsta på tio år. FOTO: JOSEFINA SKÖLD/SKOGSSTYRELSEN

Värmen under sommaren har inneburit att granbarkborren redan hunnit få avkommor som svärmar, vilket är ovanligt. Effekterna av detta börjar nu visa sig i flera län i sydöstra Sverige och angreppen bedöms som de värsta på tio år.

"Vi hittar grupper om 20-talet träd på samma ställe som är angripna. Vi får backa tillbaka till åren efter stormen Gudrun för att hitta angrepp i samma omfattning", säger Mats Carlén, regional skadesamordnare för Skogsstyrelsens Region Syd, i ett pressmeddelande.

Avverka snabbt

De kraftigaste angreppen som upptäckts hittills finns främst i östra Kronoberg, Blekinge och Kalmar, men rapporter om spridda angrepp kommer in löpande från stora delar av regionen. Från Skaraborg, Kalmar, Jönköping, Blekinge, Östergötland och Kronoberg har Skogstyrelsen fått in dispensansökningar från sexveckorsregeln från skogsägare som vill få ut angripna träd så fort som möjligt.

I Halland, Skåne och Göteborg har däremot inga större utbrott noterats så långt.

Inventera granbestånd

Förloppet har snabbats på av värmen under sommaren, vilket gör att de tidiga angreppen syns ganska tydligt: Barren ramlar eller torkar och blir rödbruna och barken kan ramla av. Men det är inte i dessa träd som barkborrarna finns idag. I anslutning till de döda granarna kan man förvänta sig nya angrepp på granar som ännu har grön krona, och det kan orsaka stora ekonomiska förluster på sikt.

"Alla skogsägare behöver inventera sina äldre granbestånd, även medelålders gallringsbestånd på torr mark eller vanligtvis fuktig mark kan vara angripna. Om du inte har möjlighet att själv inventera så kontakta din virkesköpare eller rådgivare för att få hjälp", säger Mats Carlén.

Så minskar du angreppen:

Inventera äldre granbestånd, ett effektivt sätt kan vara att använda drönare. Undersök speciellt platser nära tidigare angrepp. Leta efter granar där barren är gröna till gulgröna, har avfläkt bark några meter upp, rödbrunt gnagmjöl på marken runt stammen och som tappar gröna barr.

Se till att de nyangripna granarna transporteras bort eller barkas så fort som möjligt. Om det är stora angrepp i beståndet, kontakta din virkesköpare och gör en slutavverkningsanmälan.

Ansök om dispens från sexveckorsregeln så att avverkningen kan påbörjas så snart som möjligt.

För information om angreppens omfattning i ditt län - se resultaten från Skogsstyrelsens fällor i svärmningsövervakningen: https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/svarmningsovervakning/

LÄS OCKSÅ: Rekordmånga granbarkborrar i Västernorrland

LÄS OCKSÅ: Därför hotas övervakningen av granbarkborren

LÄS OCKSÅ: Värmen fick insekter att föröka sig snabbare