facebooktwittermail d

”Maktskifte i Finland – så kan lantbruket påverkas”

Finländsk politik kommer att ta en ny kurs. Det skriver Tom Forsman i en krönika från Finland efter söndagens val.

Valvinnaren. Samlingspartiets partiledare Petteri Orpo. FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det var en rysare, men det blir moderaternas kusiner Samlingspartiet och partiledaren Petteri Orpo som ska försöka bilda en ny regering i Finland. Det väntas inte bli lätt.

SD:s motsvarighet Sannfinländarna gjorde rekordval, men också Socialdemokraterna gick framåt trots att de tappar regeringsmakten. Att Orpo vänder sig till ett av dessa partier, och att Sannfinländarna står först i kön, är sannolikt.

Finländsk politik kommer att ta en ny kurs. Så vad kan det betyda för lantbruket?

Förväntningarna är stora. LRF:s finska motsvarighet MTK har en önskelista med tio punkter som de vill se i regeringsprogrammet. Det handlar om allt från rättvis livsmedelsmarknad till ökning av grön energi.

Mer politisk tyngd har en parlamentarisk arbetsgrupp som utvärderat lantbrukets lönsamhet och vars resultat presenterades bara några dagar innan valet. Gruppen konstaterar att viktigaste faktorn för lantbrukets framtid är en fungerande marknad, och att livsmedelskedjan inte klarat av att upprätthålla lönsamhet inom jordbruket.

Den presenterar också en del nedslående siffror. Jordbrukets företagarinkomst – nettoresultat plus lön för eget arbete – har minskat från 1,1 miljarder euro till 400 miljoner på drygt 20 år.

Exporten av livsmedel har stampat på stället sedan 2010 med ett årligt värde på cirka 1,5 miljarder euro samtidigt som importen ökat från 2 miljarder till 4,7 miljarder euro.

Några av gruppens förslag: Nästa regering bör lova att stärka böndernas ställning i livsmedelskedjan, trygga Finlands försörjningsberedskap och matproduktionens förutsättningar på lång sikt. Regeringen bör också utreda hur marknadens funktion kan förbättras genom att revidera konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling.

Ett slags motpol är de förslag på hur den offentliga ekonomin ska stärkas som Finansministeriet gav några veckor tidigare. Ministeriets tjänstemän anser att de offentliga utgifterna för lantbruket kan minskas med över 300 miljoner euro. Merparten av summan utgörs av de nationella stöd som det nordligt belägna Finland, med EU:s godkännande, får betala till jordbrukare som kompensation för ogynnsamt odlingsklimat.

De här stöden ses som en garant för att jordbruk ska kunna bedrivas i hela landet, en princip som ingen regering velat omkullkasta. Samtidigt var den offentliga ekonomin Samlingspartiets stora valfråga, och sannolikt ser partiets och Finansministeriets recept ganska likadana ut.

Men att den parlamentariska gruppen ger ganska långtgående förslag vad gäller marknadens funktion antyder att det finns en samsyn bland partierna åtminstone i den frågan. Det tyder på att sådana åtgärder kan väntas ingå i regeringsprogrammet oavsett vilka partier som skriver under det.