facebooktwittermail

Olovligt bygge innebär inte alltid sanktionsavgift

Om du påbörjar ett bygge utan bygglov kan du tvingas betala en byggsanktionsavgift – men inte i alla fall. ATL:s expert Lisa Kylenfelt reder ut. 

Hej! Visst är det väl så att om man gör något olovligt bygge, men sedan rättar till det, att nämnden inte har rätten att ta ut en avgift för det? Anna S

Hej Anna S! Jag har gått på sommarsemester från mitt vanliga juristjobb på Ludvig men spalten rullar på, för tillfället från Öland! 

En byggsanktionsavgift är en avgift som ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen, som exempelvis när man påbörjar ett bygge som kräver bygglov eller anmälan utan startbesked. Avgiften ska enligt lag tas ut även om överträdelsen inte har skett med avsikt eller av vårdslöshet. Avgiften behöver inte tas ut alls om det bedöms oskäligt, som då en överträdelse har skett på grund av sjukdom, och kan även sättas ned om den anses oproportionerligt stor i förhållande till den begångna överträdelsen. 

Som du skriver Anna S ska avgift inte alls tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion har tagits upp till överläggning vid byggnadsnämndens sammanträde. Men, som Högsta domstolen nyligen konstaterade i ett mål om saken, man måste vara medveten om att inte alla överträdelser är sådana att de kan bli rättade genom åtgärder i efterhand. 

I målet (Ö 2351-20) var frågan om byggsanktionsavgift för användning av hiss utan godkänt besiktningsprotokoll skulle utgå när bostadsrättsföreningen innan nämndens sammanträde i frågan kunde visa ett protokoll över en godkänd besiktning. Hade föreningen gjort en sådan rättelse som medförde att avgiften inte kunde tas ut? Nej sade Högsta domstolen, som menade att ett godkänt besiktningsprotokoll var en förutsättning för att använda hissen. 

En olovlig användning av hissen vid tidpunkten som godkänt besiktningsprotokoll saknades ansågs därför inte kunna bli rättad bara för att föreningen senare hade låtit genomföra en godkänd besiktning av hissen. Rättelse ansågs därför inte ha skett, och avgiften kunde tas ut. 

Så din fråga om rättelse beror på vilken överträdelse som har skett. I domen lyftes fram andra exempel på när rättelse inte kan ske, som när en byggåtgärd påbörjats utan det startbesked som krävts trots att nödvändiga handlingar för startbeskedet senare getts in, eller vid viss olovlig fällning av träd. Håller tummarna för att det går vägen för dig Anna S!

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu