facebooktwittermail d

Olönsamt med 74 ton

De nya timmerbilarna på 74 ton har hittills inte alls gett de vinster man hoppats på. Vägnätet med bärighetsklass 4 är ännu för litet och nyttan försvinner när man måste köra med de tyngsta lastbilarna på vanlig bärighetsklass 1-väg.