facebooktwittermail

Olönsamt med 74 ton

De nya timmerbilarna på 74 ton har hittills inte alls gett de vinster man hoppats på. Vägnätet med bärighetsklass 4 är ännu för litet och nyttan försvinner när man måste köra med de tyngsta lastbilarna på vanlig bärighetsklass 1-väg.

Själanders åkeri, med bas i Näsånger i Västernorrland, kör rundvirke med en bil som får lasta 74 ton.
Själanders åkeri, med bas i Näsånger i Västernorrland, kör rundvirke med en bil som får lasta 74 ton. FOTO: SKOGFORSK

Många av det 50-tal riktigt tunga timmerbilar som rullar i Sverige har inte fullt lass på bilen. Enligt statistik från Skogforsk är lastfyllnaden bara 94 procent, vilket kan jämföras med en vanlig 64-tonnare, som har 99 procents lastfyllnad i medel.