facebooktwittermail

Olika ljud när samma regeringar tar ton

Intressekonflikter inom EU:s medlemsländer avslöjas när rådsslutsatser om miljö och klimat jämförs.

Alla branscher har sina fikonspråk, och politiken är inget undantag. För en organisation som EU, där intressen i 27 länder ständigt måste vägas mot varandra, finns det dessutom regler för hur officiella dokument ska utformas. I rådsslutsatser uttrycker medlemsländerna i konsensus sin vilja i en viss fråga. De blir gärna lite utslätade och den strikta mallen ger en snustorrhet som gör att det ibland krävs visst läsande mellan raderna för att förstå vad som egentligen menas.