facebooktwittermail d

"Olämpligt med många uppdrag som vd"

Flera personer i ledningen för de gröna näringarna har fler styrelseuppdrag än vad Aktiespararna och andra organisationer anser är lämpligt. Risken med många uppdrag är att man inte har tid att engagera sig tillräckligt i bolagen.

Omkring tio personer i toppen av den gröna näringens bolag har sex eller flera uppdrag i bolagsstyrelser. Det visar ATL:s genomgång som publicerades i tisdags.

Det är fler än vad Aktiespararna rekommenderar.

– Vi sätter väl en gräns vid tre-fyra uppdrag, men inte fler, säger Albin Rännar, chef för marknadsbevakning på Aktiespararna.

Bör ha färre

Ett styrelseproffs kan ha något fler uppdrag, medan en person som har ett vd-uppdrag bör ha färre – om ens något.

Ungefär samma bedömning gör föreningen StyrelseAkademien som arbetar med bolagsstyrningsfrågor.

"Olämpligt"

Hans Åke Hammarström, Lars Idermark och Anders Källström är personer i ATL:s genomgång som har både ett vd-uppdrag och en eller flera styrelseordförandeposter. Olämpligt, enligt Aktiespararna.

– Vi tycker att en vd ska vara anställd helt och hållet. Kanske att vd:n i vissa fall ska kunna ha ett styrelseuppdrag, men inte som ordförande och det får inte vara hos en konkurrent, säger Albin Rännar.

Lämnade flera styrelseuppdrag

När Hans Åke Hammarström tidigare i år blev tillförordnad vd för Norrmejerier lämnade han flera styrelseuppdrag i Arla-anknutna bolag, bland annat Årets Kock.

– Det var för att kunna tillträda Norrmejerieruppdraget. Dels för tidsaspekten, men också för att säkerställa att det inte blir några intressekonflikter, säger han.

Arbeta effektivt

Att en vd sitter i flera dotterbolagsstyrelser kan vara befogat för att arbeta effektivt med ägarstyrningen, enligt flera experter som ATL talat med.

Men det finns en risk att om något händer i bolagen så har personen inte tid att fullgöra alla sina uppdrag på ett bra sätt.

Anders Källström är ordförande i flera dotterbolag och ledamot i ytterligare några.

– Hittills tycker jag att när något hänt så har vi kunnat hantera båda stora och svåra frågor, säger Anders Källström, som tycker att ett tydligt grepp om dotterbolagen ger mest nytta för LRF:s medlemmar.

– Om vi ska bedriva affärsverksamhet måste medlemsnyttan var väsentlig och då måste ägarinflytandet vara tydligt. Förbundsstyrelsen har delegerat det uppdraget till mig, säger han.

Ny modell

LRF:s har en relativt ny modell för styrelsearbetet i de helägda bolagen. StyrelseAkademiens vd Suzanne Sandler tycker att LRF arbetar professionellt med sina styrelser, men att det finns utrymme för förbättring.

– LRF är duktiga på bolagsstyrningsfrågor och jag vet att de arbetar aktivt med extern kompetens i sina styrelser. Men jag kan också tycka att de borde använda sig av StyrelseAkademiens kandidatbank och söka på ett mer professionellt sätt utanför de egna nätverken, säger hon.

Kritiken starkare

Annika Bergman, ledamot i LRF:s förbundsstyrelse och i flera andra bolags- och organisationsstyrelser, har mött personer som anser att hon har för många uppdrag.

Hon upplever att kritiken är starkare i lantbrukssektorn än i övriga näringslivet.

– Den bärande frågeställningen är: gör jag ett bra jobb eller inte. Det är den utvärderingen som är viktig att göra, säger hon.

 

RELATERAT: Så hanterar näringslivet frågan