facebooktwittermail d

"'Olämpliga' läromedel kan användas om man gör det på ett klokt sätt"

ATL:s granskning om hur svenskt lantbruk porträtteras i skolan går vidare. Även Skolinspektionen uppger att det är huvudmannen som har ansvar för skolans resultat och kvalitet.

I Skollagen står det att undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hur kan lagen ställas i relation till det som påstås i läroböcker om de inte lever upp till lagtexten?

– Rent generellt så granskar vi bara utbildningen, inte det enskilda läromedlet, säger Stina Haraldsson.

Vad är skillnaden mellan utbildning och läromedel?

– Läromedlet kan användas i utbildningen och vi tittar då på helheten, hur läromedlet används i undervisningen.

Hur gör ni om ni får en anmälan om läromedel som anses strida mot lagens intentioner om att undervisningen ska vila på beprövad erfarenhet?

Stina Haraldsson betonar återigen att man inte bedömer enskilda läromedel men ber att få återkomma i frågan efter att ha talat med en jurist på myndigheten.

I ett mejl svarar hon senare: "Vi tar ställning till alla anmälningar som kommer in. I den mån frågan ligger utanför vårt uppdrag skriver vi av ärendet. Det är svårt att svara något generellt om vad vi gör när vi får in en anmälan om ett "olämpligt" läromedel. Det vi granskar är hur läromedlet används i undervisningen. Det betyder att "olämpliga" läromedel kan användas om man gör det på ett klokt sätt. Vi har ingen läromedelsgranskning i Sverige."

LÄS MER: Skräckbild målas av svensk djurhållning