facebooktwittermail d

Olaglig grishandel har satt fart på svinpest

I augusti har tolv besättningar i Polen smittats av den fruktade sjukdomen afrikansk svinpest. Enligt polska myndigheters granskning är det illegal handel på lokala marknader som gjort att smittan fått ny spridning, skriver lantbruk.com

FOTO: ISTOCK

Grisproducenter har berättat för polska myndigheter att de köpt grisarna billigt och utan vetskap om deras ursprung. Ett agerande som strider mot reglerna om spårning och kontroll.

Handel på marknader

De tolv besättningarna som smittats i augusti är från östra Polen och den ökade spridningen i landet beror på människor. Det konstaterade polska myndigheter när smittläget diskuterades vid ett möte i Bryssel, enligt lantbruk.com

Skärpt övervakning

Hittills i år har sammanlagt 37 fall av smitta upptäckts i tamgrisbesättningar i Polen och Baltikum. De polska myndigheterna har nu skärpt bevakningen i landet och polisen uppges även ha slagit till mot en misstänkt handlare.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt har afrikansk svinpest förekommit i de baltiska länderna sedan 2014. Sverige har aldrig haft något fall, men risken har enligt myndigheten bedömts som förhöjd.