facebooktwittermail

Ökning av mjölkprisindex

Steg med 1,6 procent.

Det blev en återhämtning vid tisdagens globala mjölkauktion när Global Dairy Trade (GDT) gick upp med 1,6 procent jämfört med förra auktionen.
Det blev en återhämtning vid tisdagens globala mjölkauktion när Global Dairy Trade (GDT) gick upp med 1,6 procent jämfört med förra auktionen. FOTO: ANN LINDÉN

Det blev en återhämtning vid tisdagens globala mjölkauktion när Global Dairy Trade (GDT) gick upp med 1,6 procent jämfört med förra auktionen.

Den största kategorin, helmjölkspulver som står för runt hälften av den handlade kvantiteten, gick upp med 2,4 procent. Skummjölkspulver som står för en fjärdedel av kvantiteten gick ned marginellt med 0,8 procent.

Mjölkfett är den tredje största kategorin och den gick upp med 2,5 procent, medan smör gick ned med 1,6 procent.

Kvantiteten som handlades på dagens auktion var 22 642 ton vilket är något högre än de 22 498 ton som handlades vid förra auktionen.

Läs mer: Uppgång vid mejeriauktion

Läs mer: Nedåt på GDT