facebooktwittermail d

Oklar påverkan på skogsbruket framåt

Stor påverkan för enskilda medlemmar men liten påverkan för föreningen som helhet. Det säger Mellanskog om åtgärderna mot afrikansk svinpest, men anser tillsammans med Sveaskog att mycket fortfarande är oklart.