facebooktwittermail d

Oklar framtid för Sveriges Djurbönder

Sveriges Djurbönder har klarat av sitt första verksamhetsår. För ett år sedan skedde det stora omtaget - Swedish Meats gick i graven och den nya föreningen såg dagens ljus, med nytt namn, ny ordförande, Otto Ramel, och ny verksamhet, livdjurskrediter.

Året slutade med att en medlemsgrupp yrkade på likvidation av föreningen och utdelning av HK Scan-aktierna man fick när slakterierna såldes till Finland.

Åren sedan slakteriförsäljningen 2007 har präglats av sökande efter en verksamhet. Någon sådan var inte klart utstakad vid försäljningen. Det har gjort att medlemmarna inte märkt mycket av någon verksamhet över huvud taget, och frågan om var medlemsnyttan finns ställs allt som oftast.

Så skedde också vid stämman i torsdags. Då diskuterades såväl nedläggning som framtid med liv och lust.

Medlemsnyttan finns i de styrelseplatser föreningen tack vare aktieposten har i Scan AB och ägarbolaget, finländska HK Scan, har det hetat. Men hur mycket det inflytandet är värt stod klart när tre finländska styrelsemedlemmar i HK Scan avgick efter en insideraffär. Då ersatte den finländska ägarföreningen LSO dem utan diskussion med Sveriges Djurbönder - den näst största ägaren.

Det fick styrelsen att snabbutreda om föreningen skulle "skalas ned" och en del av insatserna betalas ut till medlemmarna. Slutsatsen av utredningen är att det är alldeles för riskabelt att göra så - likviditeten skulle kunna frestas för hårt. Så styrelsen lade inte fram något förslag om utbetalning på stämman.

Skrivelsen från de skarpa kritikerna i Västergötland med krav på en utredning om hur en ordnad nedläggning skulle gå till avslogs.

Debatten handlade om oengagerade medlemmar, lågt förtroende för föreningen och bristfällig kommunikation såväl internt som externt. Beslut togs om att medlemmarna ska tillfrågas vad de vill med föreningen. Annars är allt som förut. Business as usual, vilken den nu är.

I den här föreningen verkar alla vilja något bra, men inget händer. Nu har styrelsen fått en frist och får göra ett omtag igen. Är det att förlänga dödskampen eller början på något bra? Man vill tro det senare men historien talar för det förra.Lars Vernersson