facebooktwittermail d

Ökat intresse för raps som proteingröda för livsmedel

Rapsproteiner ser ut att ha en nyckelroll i den alltmer populära växtbaserade kosten och det menar forskarna ökar efterfrågan på raps framöver.

Hej! Jag har hört att rapsen verkar kunna få nya användningsområden för proteinproduktion och att efterfrågan på raps kan tänkas öka framöver, stämmer detta? 

Vänliga hälsningar Kristina

På Svensk Lantbruksforskning har vi finansierat ett projekt kopplat till din fråga, "Filtreringsmetoder för utvinning av växtproteiner avsedda för morgondagens produktion av livsmedel" och vi kontaktade forskarna för att höra vad de själva säger.

Så här svarar doktor Karolina Östbring från Institutionen för livsmedelsteknik som tillsammans med professor Frank Lipnizki från membrangruppen vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet samt Johan Thuvander som hade en PostDoc-tjänst i detta forskningsprojekt: 

"Ja, rapsen har visat sig vara intressant då dess proteiner, till skillnad från proteinerna hos de flesta andra växter, har en sammansättning av aminosyror som stämmer mycket väl överens med våra kroppars behov. Dessutom har det material som blir över efter att oljan har pressats ut mycket hög halt av proteiner – över 30 procent. 

Därför tittar vi och många andra på hur man bäst kan plocka ut och rena upp dessa proteiner så de kan användas som ingredienser till olika livsmedel. Genom att bättre utnyttja de olika delarna av rapsen hoppas vi på att kunna öka dess värde samt att denna råvara som kan produceras lokalt i en mycket stor del av Sverige till viss del ska kunna ersätta importerade råvaror, som till exempel soja. 

Vi har arbetat med ett nytt koncept för att utnyttja de hittills underutnyttjade rapsfröproteinerna i presskaka från rapsoljeproduktion. 

Det nya konceptet baseras på de två membranprocesserna mikrofiltrering och ultrafiltrering. Medan mikrofiltrering används för att avlägsna bakterier, används ultrafiltrering för att koncentrera proteinerna i kombination med ytterligare reningssteg. Det erhållna proteinkoncentratet kan antingen användas direkt, eller koncentreras ytterligare genom indunstning och/eller spraytorkning. 

Eftersom näringsvärdena i rapsprotein är jämförbara med sojaprotein, kombinerat med dess höga halter av S-aminosyror, kommer troligen rapsproteiner att ha en nyckelroll i den alltmer populära växtbaserade kosten. Detta stämmer också väl överens med de olika satsningar som redan görs och planeras för proteinfabriker i stor skala I Sverige. Växtprotein måste nämligen bearbetas ganska mycket för att bli upptagbart på ett enkelt sätt i människokroppen. Annars kan inte växtprotein konkurrera med det mer lättillgängliga proteinet i mjölk och kött.

En annan allt viktigare fråga den senaste tiden med Covid-pandemi och Ukraina-krig har varit förmågan att producera mer livsmedel i Sverige och även här har rapsen en given plats. Svenska proteinförsörjningen blir på detta sätt mindre sårbar vid eventuella kriser framöver."

 Mattias Norrby

Forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning 

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten