facebooktwittermail d

Ökat intresse för embryotransfer under pandemin

Intresset för embryotransfer tog fart i Sverige förra året. Men än är det för tidigt att säga om det går att se ett trendbrott.